SVENSKINNOVATION

Hållbarhetsinitiativ

Här kan du hitta information om svenska innovationer och teknologier som bidrar till hållbarhet och miljöskydd.

Small girl with father working in vegetable garden, sustainable lifestyle