SVENSKINNOVATION

Innovativa Svenska Företag

Denna kategori kan inkludera profiler och berättelser om svenska företag och organisationer som leder vägen när det gäller innovation.

Elegant caucasian woman in white suit using virtual reality glasses in city. Young swedish woman
Innovativa Svenska Företag

Lönehantering i den digitala eran

I takt med att världen blir allt mer digitaliserad, möter även traditionella processer som lönehantering nya utmaningar och möjligheter. I Norden, känd för sitt innovativa